Skip to product information
1 of 11

Hello To Chào

[PRE-ORDER] Bilingual Vietnamese Kids Visual Weekly Planner

[PRE-ORDER] Bilingual Vietnamese Kids Visual Weekly Planner

Regular price $37.00 USD
Regular price $49.00 USD Sale price $37.00 USD
Sale Sold out

This is a pre-order product. Orders are fulfilled around mid June

Đây là sản phẩm đặt trước, chưa có sẵn. Đơn hàng sẽ được gửi đi khoảng giữa tháng 6.

 

______________________

This kids planner set is the revised version of the weekly planner I made a while ago. This set includes a 12x12" chart and 284 activity cards that cover ALL the things your Vietnamese kids LOVE. Topics include dates and time, places to go to, activities, sports, foods, public holidays, Vietnamese holidays and more (see product photos and video).

Using this weekly planner (as well as our routines and chores sets) is a fun way to incorporate more Vietnamese into daily life at home while letting the kids have fun planning their week. How it works is, you stick the chart onto somewhere easily seen and reachable (we recommend the fridge or on the wall next to little one's desk), work together with the child to plan their week, then let them stick the activity cards onto the chart themselves.

The chart and cards are printed on thick card stock and all corner-rounded. Each card has colorful image illustration and card titles in both English and Vietnamese. The set comes with velcro dots. You only need to stick the velcro dots to the cards and the chart and they're ready to use! This product is suitable for kids aged 2+.

The photos and video are taken with our product sample which should look the same as the actual product. Mass production of the card sets are in progress and we should expect to receive them around the end of May or beginning of June - right around summer time when I think these card sets will come in handy.

By pre-ordering our card sets, you are getting these awesome Vietnamese goodies at a discounted price and helping us make more Vietnamese learning materials for kids. Thank you very much!

If you have any questions, feel free to let us know by email Hoa at info@hellotochao.com

___________________

Bộ Bảng kế hoạch hàng tuần cho bé này là bản thiết kế chỉnh sửa của bảng kế hoạch mà mình đã làm trước đây. Bộ mới này bao gồm 01 bảng size 12x12", và 284 thẻ hoạt động bao gồm tất cả những hoạt động yêu thích của các bé. Các chủ đề bao gồm: ngày tháng, địa điểm, hoạt động, thể thao, món ăn, ngày lễ, ngày lễ Việt Nam, vân vân (vui lòng xem hình và video để biết rõ hơn).

Dùng bảng kế hoạch tuần này (cũng như bảng việc nhà và bảng lịch trình sáng-tối) là cách sáng tạo để khuyến khích các bé nói tiếng Việt nhiều hơn ở nhà. Cách làm là: ba mẹ dán bảng lên nơi nào đó dễ nhìn và vừa tầm với của bé (mình gợi ý dán lên tủ lạnh, hoặc lên tường trước bàn học của bé); rồi cùng bé lập kế hoạch mỗi tuần, và để bé tự gắn thẻ lên bảng. Sản phẩm này phù hợp cho các bé từ 2 tuổi trở lên.

Bảng và thẻ đều được in trên giấy bìa cứng, và cắt cong 4 góc. Mỗi thẻ có hình ảnh, và tên thẻ bằng cả tiếng anh và tiếng Việt. Bộ này có miếng dán velcro đi kèm, ba mẹ chỉ cần dán miếng dán vào các thẻ và lên bảng là có thể bắt đầu dùng được.

Hình ảnh và video của sản phẩm chính là của bộ thẻ mẫu. Sản phẩm đang được sản xuất số lượng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 - là thời gian lý tưởng vì mùa hè bắt đầu và bộ thẻ này sẽ rất hữu ích cho mùa hè.

Khi bàn đặt trước bộ thẻ, bạn sẽ được mua nó với giá ưu đãi, và bạn đang giúp Hello To Chào làm thêm nhiều sản phẩm dạy tiếng Việt cho các bé hơn! Cám ơn bạn nhiều!

Nếu có câu hỏi, vui lòng email cho Hoa ở địa chỉ info@hellotochao.com

 

Shipping

PHYSICAL PRODUCTS

Made to order products take 2-3 days to make. Ready made products can be ready to ship out 1-2 business days after the date of purchase. Depending on the shipping method you choose, you will receive your order within 3-15 days if you're in the US and 7-30 days if you're outside of the US.

 

DIGITAL PRODUCTS

If you purchase a printable/digital product, you will see a download button immediately after you purchase. Be sure to download the products you purchase and save them in your computer. If, in any case, you couldn't download the products, please reach out to us as soon as possible. We are not responsible for the loss of your digital items 7 days after you purchase.

Materials

We print on thick 350 gsm cardstock paper and laminate with matte lamination.

Return & Exchange Policy

RETURNS

Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

Only regular priced physical products are eligible for returns/refunds. Printable products and sales items are non-refundable. 

We offer refunds of 70% product price for personalized products and full 100% product price for other physical products. Shipping fees are not refundable and you are responsible for the shipping fees to return the order.

To be eligible for a return/refund, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging. 


LATE OR MISSING REFUNDS (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@hellotochao.com.


EXCHANGE


We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@hellotochao.com and send your item to: 

Hello To Chao

Attn. Exchange

9102 SE 41st st, Mercer Island

WA, 98040, United States.


SHIPPING
To return your product, you should mail your product to:

Hello To Chao

Attns: Returns

9102 SE 41st st, Mercer Island

WA, 98040, United States.You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. Refunds will be made for the price of the item, excluding shipping fees.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over $75, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

 

NOTE

Please understand that your satisfaction and happiness is our top commitment. If an error was made on our part, we'll do what we can to fix it! Thanks for your support! 

View full details